På uppdrag av Eurofound utför Oxford Research en studie om immigranter från de nya medlemsländerna och deras påverkan på svensk välfärd.

En stor debatt rasar i många EU-länder om hur deras välfärd påverkas av migration från EU:s nya medlemsstater. I exempelvis Storbritannien har detta blivit en stor inrikespolitisk fråga. Med anledning av detta har EU-kommissionens forskningsinstitut Eurofound initierat en studie om effekten av migration inom EU från de nya medlemsstaterna. Oxford Research gör den svenska delen av studien, som tittar på migranters nettobidrag till samhällsekonomin samt hur de sociala myndigheterna anpassar sig för att bättre tillgodose behov från EU-migranter.