Oxford Research utvärderar Tillväxtverkets program Miljödriven tillväxt

Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att slututvärdera programmet Miljödriven Tillväxt. Programmet har som syfte att stödja små- och medelstora företag i senare utvecklingsfaser, och stöd kan därmed ges för exempelvis affärsutveckling, kommersialisering och internationalisering. Programmet riktar sig till företag med varor och/eller tjänster på miljödrivna marknader och riktar sig därmed bredare än enbart mot företag inriktade på miljöteknik. Utvärderingen kommer att fokusera på hur satsningen utförts och vilka resultat programverksamheten haft. Slutsatser och rekommendationer kommer särskilt att fokusera på lärdomar för det nya programmet Grön tillväxt.

För mer information kontakta analytiker Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se