SMEs deltagande i EU-program

Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att utvärdera myndighetens satsningar på att få fler små och medelstora företag, verksamma inom miljöteknik, att delta i EU-program, så som Eco-innovation och Intelligent Energy. Satsningen är ett regeringsuppdrag som pågår fram till och med 2014 och olika främjandeaktörer runt om i Sverige har fått medel för att öka företagens deltagande.

Uppdraget innehåller bland annat en behovsanalys av målgruppen där Oxford Research tar reda på varför och varför inte svenska företag söker medel ur EU-program som rör miljöteknik, en europeisk utblick där vi med hjälp av våra partners i ENSR-nätverket undersöker hur söktrycket ser ut i andra medlemstater och vilka insatser som görs där på området samt utvecklandet av en processmetodik för det svenska främjandesystemet.