Oxford Research genomför förstudie som undersöker förutsättningarna att göra Strömsholm till Sveriges nationalarena för ridsport.

Oxford Research har fått i uppdrag av Svenska Ridsportsförbundet, ATG, Hallstahammars kommun och övriga Strömsholmsaktörer som Ridskolan Strömsholm att genomföra en förstudie om utvecklingen på Strömsholm. Förstudien syftar till att ta reda på hur man ska kunna utveckla Strömsholm till att bli en nationalarena för ridsporten med ett ökat antal besökare och aktörer i området.

– Strömsholm och ridsport är en stor och viktig del av Hallstahammars kommun och för oss är det både självklart och efterlängtat att nu ta nästa steg i utvecklingen av Strömsholm som centrum för ridsporten i Sverige, säger Catarina Pettersson som är ordförande i Strömsholm Utvecklings AB (STUTAB) och tillika kommunalråd i Hallstahammars kommun.

Strömsholms historia runt hästar sträcker sig hela vägen tillbaka till början av 1500-talet då hästar här tränades åt rikets kavalleri. Historien, kulturen och miljöerna runt slottet gör området i Strömsholm unikt i sitt slag och det är med det som grund som utvecklingen nu går vidare. STUTAB är uppdragsgivare till den förstudie som nu påbörjas för att se över möjligheterna till utvecklingen av Strömsholm. I STUTABs styrelse finns Hallstahammars Kommun, Svenska Ridsportförbundet, ATG och Hästnäringens Nationella Stiftelse.

– Det känns oerhört bra att Hallstahammars Kommun och alla övriga engagerade intressenter tar ett långsiktigt grepp för en fortsatt bra utveckling för hästnäringen på Strömsholm. Det har man också gjort tidigare, med mycket lyckade resultat, säger Jan Andersson som är VD på Ridskolan Strömsholm.

Förstudien var klar vid årsskiftet 2014/2015.

Förstudien ska med hjälp av de olika aktörerna på Strömsholm undersöka möjligheterna till ett ökat besökarantal, nya aktörer och visionen i en Nationalarena. Det är ett spännande arbete med många eldsjälar som samarbetar