Under 2018 planeras invigning av en ny kulturarena i Östersund, Nationalmuseum norr.

Projektet leds av Stiftelsen Jamtli. Nationalmuseum Norr beskrivs som en infrastruktursatsning med fokus på konst, form och design. Den största delen av finansieringen kommer från Tillväxtverket. Även regeringen har beviljat medel för att Nationalmuseum ska utöka sin regionala verksamhet vilket riktas mot Nationalmuseum Norr. Genom etableringen hoppas man på effekter i form av ekonomisk tillväxt, fler besökstal till regionen, affärsutveckling och nya näringslivssamarbeten. Oxford Research kommer att utvärdera arbetet med Nationalmuseum norr med fokus på etableringens affärsnytta.

Länk till Nationalmuseums egen information om Nationalmuseum norr: http://www.nationalmuseum.se/sv/Om-Nationalmuseum/Nationalmuseum-Norr/

För mer information, kontakta Caroline Holmgren, caroline.holmgren@oxfordresearch.se