Uppdragsgivare: Eurofound

Forskning kring hur omstruktureringar i stora företag går till och hur de påverkar de anställda och företaget finns det relativt gott om. Hur det ser ut i mindre företag, som ofta genomför sina neddragningar eller anställningar bortom medias strålkastarljus, vet vi mindre om. European Foundation of the Improvement and Living and Working Conditions har därför dragit igång ett paneuropeiskt forskningsprojekt som skall analysera  vilka problem och möjligheter som uppstår vid omstruktureringar  i företag med  mellan tio och 130  anställda. 

Studien består av ett antal fallstudier i olika europeiska länder och Oxford Research är ansvarig för tre svenska fallstudier av företag i vitt skilda branscher som har omstrukturerat de senaste tre åren