Kännedomen om hur uppsägningar och neddragningar av personal fungerar i privat sektor är väl kartlagt. Vad som däremot finns mindre forskning om är hur offentliga verksamheter agerar när de blir tvungna att skära i sin verksamhet

Detta är premissen för ett uppdrag vi just nu genomför på uppdrag av EU-kommissionens analysorgan Eurofound. Ämnet är intressant ur många synvinklar men grundläggande är att ett tillverkande företag kan få brist på efterfrågan av det dom producerar och därmed bli tvugna att producera mindre, vilket gör att de måste säga upp personal. I offentlig sektor är det vanligtvis tvärtom.

I kristider ökar behovet av offentliga tjänster. Studien fokuserar därför på att samla exempel på offentliga verksamheter som har genomgått eller genomgår omstrukturering på grund av sparkrav men som använder innovativa sätt för att dämpa de negativa konsekvenserna av omstruktureringen för de anställda. Studien genomförs tillsammans med våra ENSR-partners i  Spanien, Estland och Portugal och innehåller tolv fallstudier av offentliga verksamheter som genomgått omstrukturering i sju olika EU-länder.

För mer information kontakta senioranalytiker Mats Kullander på mats.kullander@oxfordresearch.se.