Region Jämtland Härjedalen har gett Oxford Research i uppdrag att genomföra en utredning om kompetensförsörjning via yrkeshögskoleutbildningar. Syftet med utredningen är att ta fram rekommendationer om strategiskt viktiga utbildningar samt undersöka hur aktörer som arbetar med kompetensförsörjning i länet kan samverka om yrkeshögskolan.

Bakgrunden till utredningen är att Region Jämtland Härjedalen tillsammans med andra aktörer har identifierat ett behov av att i större utsträckning använda yrkeshögskoleutbildningar för att tillfredsställa regionala kompetensbehov.

Oxford Research ska genom utredningen ta fram data om vilka kompetensbehov som arbetsgivare i Jämtland och Härjedalen kommer att ha under de närmaste åren. Utifrån informationen om kompetensbehov ska vi lämna rekommendationer om vilka utbildningar som utbildningsanordnare borde genomföra.

Studie om andra regionala samarbeten

Oxford Research ska särskilt lämna rekommendationer på utbildningar som lämpar sig för yh-flex, det vill säga utbildningar inom vilka elever kan få tidigare kunskaper validerade och därmed korta ned sin utbildningstid.

Utöver att undersöka behovet av yrkeshögskoleutbildningar ska Oxford Research även studera hur andra regioner använder yrkeshögskolan för att tillfredsställa regionala kompetensbehov. Region Jämtland Härjedalen vill att vi särskilt studerar samarbetet mellan regioner och till exempel kommunförbund och branschorganisationer fungerar, bland annat vilka roller som aktörerna har i samarbetet.

Del av projekt om validering

Syftet är att ge Region Jämtland Härjedalen exempel på samarbetsstrukturer för yrkeshögskolan som regionalt utvecklingsansvariga kan använda som inspiration till en egen samarbetsstruktur i länet.

Initiativet till utredningen har Region Jämtland Härjedalen tagit med anledning av projektet Rätt och effektiv kompetens, som påbörjades 2022 och avslutas 2024. Syftet med projektet är att främja användningen av validering som ett verktyg för kompetensförsörjning i länet.