Oxford Research har fått i uppdrag av Region Halland att ta fram ett digitalt verktyg som regionen och regionala innovationsaktörer kan använda för att identifiera samarbetsparter i andra europeiska länder.

Bakgrunden till uppdraget är att EU lanserat två nya program för innovationssamarbeten kopplat till smart specialisering – Regional Innovation Valleys och Interregional Innovation Investments. De utlysningar som planeras inom programmen under 2024 syftar till att mobilisera innovationsaktörer med kompletterande förmågor i europeiska regioner.

Inom uppdraget kartlägger Oxford Research europeiska regioner som har samma smarta specialiseringsområden som Region Halland. Vi identifierar även relevanta samarbetsaktörer i regionerna och samlar in information om vilka finansieringsprogram som aktörerna skulle kunna inrikta sig på.

Utöver kartläggningen ska Oxford Research ta fram ett digitalt verktyg som Region Halland och de halländska innovationsaktörerna kan använda för att identifiera samarbetsparter i andra europeiska länder. Verktyget ska hjälpa Region Halland att realisera visionen om att halländska innovationsaktörer och företag ska delta i fler och större europeiska forsknings- och innovationsprojekt.

Region Halland är en av fyra svenska regioner som fått medel av Tillväxtverket för att genomföra förberedande insatser inför kommande utlysningar inom Regional Innovation Valleys och Interregional Innovation Investments.

Oxford Research kommer att presentera rapporten från uppdraget i januari 2024.