Oxford Research har tecknat ett avtal med Naturvårdsverket om analys- och utvärderingsuppdrag. Avtalet ger Oxford Research möjlighet att få genomföra samhällsekonomiska analyser samt samhällsvetenskapliga utvärderingar åt myndigheten till och med mitten av år 2026.

Samhällsekonomiska analyser innebär bedömningar av politiska insatsers konsekvenser för samhällsekonomin. Oxford Research kan till exempel få ta fram informationsunderlag om möjliga konsekvenser av styrmedel. Syftet med analyserna till Naturvårdsverket är att bidra med underlag till välinformerade beslut som leder till samhällsekonomiskt effektiva lösningar på miljöproblem.

Samhällsvetenskapliga utvärderingstjänster innebär att utvärdera politiska styrmedel för att öka uppfyllelsen av miljömål.

Naturvårdsverket har upphandlat avtalet genom ett så kallat dynamiskt inköpssystem (DIS), vilket innebär att Oxford Research är ett av flera konsultbolag som kan genomföra uppdrag som omfattas av avtalet. Totalt kommer Naturvårdsverket att upphandla uppdrag till ett värde av cirka 40 miljoner kronor med anledning av avtalet, som löper till och med 1 juni 2026.

Ramavtalet med Naturvårdsverket är det tredje ramavtalet som Oxford Research tecknar med en svensk myndighet på kort tid. Under hösten 2023 valde både biståndsmyndigheten Sida samt Skolverket att teckna avtal om utrednings- och utvärderingstjänster med Oxford Research.