Nordiska ministerrådet har gett Oxford Research i uppdrag att genomföra en utredning av de nordiska ländernas gränshinderarbete. Utredningen ska handla om ländernas nuvarande gränshinderarbete samt hur länderna kan förbättra och effektivisera arbetet.

Oxford Research ska i arbetet med utredningen analysera formerna och processerna för de nordiska ländernas arbete med att undanröja gränshinder. Arbetet sker främst genom samarbetsorganet Gränshinderrådet, som länderna etablerade 2014.

Syftet med rådet är att främja mobilitet och handel för såväl företag som enskilda medborgare, något rådet gör genom att hitta lösningar på gränshinderproblem. Exempel på gränshinderproblem är svårigheter för gränspendlare att få banklån i landet de bor i och skatteregler som hämmar danska kulturarbetares incitament att pendla till jobb i Sverige.

I arbetet med utredningen kommer Oxford Research att använda en modell som heter NOISE, som står för Needs (behov), Opportunities (möjligheter), Improvements (förbättringar), Strengths (styrkor) och Exceptions (undantag). Med hjälp av modellen kommer vi att analysera fördelar och nackdelar med ländernas nuvarande gränshinderarbete, men också vilka åtgärder som länderna bör vidta för att förbättra arbetet.

För att få information om det nuvarande gränshindersarbetet kommer vi bland annat att genomföra intervjuer och digitala workshopar. Vi kommer att ge rekommendationer om hur länderna kan utveckla gränshinderarbetet genom att studera andra samarbeten om gränshinder i Europa.

Utredningen kommer att pågå till och med juni 2024.