Oxford Research kommer på uppdrag av Sandbacka Science Park att genomföra en lärande utvärdering av det regionalfondsfinansierade projektet Allmänna främjande insatser (ALF). Syftet med projektet är bland annat att hjälpa små och mellanstora företag att ta fram innovationer för en mer hållbar produktion.

ALF ska utöver till företag bidra med stöd till forskare och andra som saknar finansiering för att förverkliga innovationsidéer. Det övergripande målet med projektet är att få fler företag i Gävleborgsregionen ställa om till en mer hållbar produktion, något som många företag i regionen i dag har begränsade möjligheter att göra.

Oxford Researchs uppdrag innebär att utvärdera resultatet av ALF men även att stötta ledningen för projektet under projektperioden. Stödet kan bestå av bland annat workshopar och andra aktiviteter som stärker projektledningens förmåga att nå målen med projektet.

Budgeten för ALF är 18 miljoner kronor, pengar som utöver regionalfonden kommer från Sandvikens kommun. Sandbacka Science Park leder projektet, som avslutas i mars 2026.