På uppdrag av EU:s kunskapscentrum för jämställdhet (EIGE) kommer Oxford Research, som en del av ett konsortium, att utvärdera ett projekt som ger stöd till Turkiet och länder på västra Balkan. Syftet med projektet är att hjälpa länderna att öka jämställdheten mellan män och kvinnor.

Projektet påbörjades 2018 och är en del av EU-kommissionens stödprogram (IPA) till EU-kandidatländer. Förutom att ge stöd till de totalt sju länderna har syftet med projektet, som avslutas i september 2023, även varit att samla in information om ländernas jämställdhetsarbete. I utvärderingen kommer Oxford Research, tillsammans med Ipsos och Syntesia, bland annat bedöma projektets effektivitet och relevans i förhållande till kandidatländernas behov.

-Bland det första som vi kommer att titta på är om projektet har kunnat genomföras som planerat i alla länder som berörs av samarbetet. Det är en förutsättning för att de förväntade effekterna ska kunna uppstå, säger Sofia Avdeitchikova, senior analytiker på Oxford Research.

Olika förutsättningar

Hon har tidigare arbetat med uppdrag som berör Turkiet och länder på västra Balkan, bland annat för Svenska Institutet och Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD).

– Min erfarenhet från att ha jobbat med Turkiet och länder på västra Balkan är att förutsättningar för jämställdhetsarbete ser väldigt olika ut mellan länderna. Jag tror att vi kommer se samma mönster även i den här uppdraget.

Särskilt jämställdhetsindex

EIGE har under projektets gång framför allt samarbetat med myndigheter och andra statliga organ för jämställdhet och statistik i kandidatländerna. Länderna har inom ramen för projektet bland annat fått hjälp av EIGE med att ta fram statistik till ett jämställdhetsindex som används inom EU. Med hjälp av indexet har EIGE kunnat följa utvecklingen mot ökad jämställdhet i länderna.