EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation har gett Oxford Research, tillsammans med Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES), i uppdrag att undersöka möjligheten för investeringar på EU-nivå i venture capital och andra riskkapital fond-i-fonder som en potentiell lösning på den brist på riskkapitalinvesteringar som existerar i Europa

Studiens mål är att bedöma grunden för att använda en fond-i-fondlösning till att tillhandahålla riskkapital; att analysera utrymmet för EU-investeringar i fond-i-fonder, antingen genom att inrätta en europeisk riskkapitalfond eller genom att investera i en eller flera offentliga-privata, paneuropeiska fond-i-fonder; att identifiera och granska alternativ när det gäller utformningen av en eventuell fond-i-fond; samt att undersöka möjligheten att EU investerar i befintliga regionala, nationella eller transnationella fond-i-fonder. Oxford Research kommer att genomföra djupgående intervjuer och fallstudier med aktörer som verkar inom riskkapitalmarknaden i Europa.

För mer information kontakta VD Ylva Grauers   ylva.grauers@oxfordresearch.se