Hur bevakas utstationerade arbetstagares rättigheter i Norden?

Uppdrag för Nordiska Ministerrådet

Utsända arbetstagares villkor har länge engagerat arbetsmarknadens parter, inte minst efter det omdiskuterade s.k. Laval-målet 2007. Utmaningarna kring utstationerad arbetskraft kvarstår, de ser något olika ut och bemöts på olika sätt i de nordiska länderna. Med anledning av detta kommer Oxford Research att genomföra en studie om utstationerade arbetstagares rättigheter på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Studien täcker både policy och praktiska kontrollsystem, och ska fungera som ett kunskapsunderlag för både stater och parterna. Studien genomförs i samarbete med Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid Stockholms Universitet och Mika Helander, lektor vid Åbo Akademi.

För mer information kontakta analytiker Lisa Tönnes Lönnroos, lisa.lonnroos@oxfordresearch.se