Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att planera, genomföra och följa upp projektledarträffar i anknytning till projektmötesplatsen Innovationsynk.

Oxford Research kommer under hösten och vintern 2018 att processleda projektledarträffar inom ramen för Tillväxtverkets mötesplats Innovationsynk. Innovationsynk är en mötesplats för projekt med fokus på insatser som stärker forskning, innovation och teknisk utveckling, och som har beviljats stöd från europeiska regionalfonden (ERUF).

Oxford Research kommer i dialog med Tillväxtverket att planera upplägget, processleda samt dokumentera fyra träffar med ledarna för pågående projekt inom fem projektportföljer: Life Science, Uppkopplad och innovativ industri, Smarta regioner och städer, Framtidens resor och transporter samt Cirkulär och biobaserad ekonomi. Syftet med träffarna är att främja utbytet mellan projekten samt att sammanföra insatser på regional och nationell nivå.