Oxford Research har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att undersöka hur en god arbetsmiljö kan säkerställas i så kallade ”icke-traditionella kontorsmiljöer”. Det kan till exempel handla om personer som arbetar från hemmet, vilket blivit vanligt i den rådande covid-19-epidemin.

Uppdraget består av fyra kvalitativa fallstudier av Sverige, Danmark, Norge och Finland som ska kartlägga såväl formella regelverk som praktiker och insatser som myndigheter och sociala aktörer vidtar för att säkerställa en god arbetsmiljö för personer i icke-traditionella kontorsmiljöer.

Studien ska bidra till kunskapsdelningen mellan de nordiska länderna och är särskilt aktuell i en tid när många tvingas arbeta hemifrån på grund av den rådande situationen med covid-19.

Oxford Researchs kontor i Danmark leder uppdraget som är ett samarbete mellan de nordiska kontoren och med forskningsenheten FAOS vid Köpenhamns universitet.

Ansvarig kontaktperson för projektet är Tobias Bühring på Oxford Research Danmark.