Vilka effekter har de regionala riskkapitalfonderna haft på kapitalförsörjningssystemet?

De regionala riskkapitalfonderna har utvärderas löpande sedan 2009 och Tillväxtanalys önskar nu se vilka effekter som uppkommit i slutet av satsningen. Som ett led i detta arbete har Tillväxtanalys låtit fyra seniora forskare ta fram ett förslag till metod för slutfasen av denna utvärdering, dvs. med fokus på satsningens effekter. Parallellt med Tillväxtanalys kvantitativa studie genomför Oxford Research under hösten 2015 en kvalitativ utvärdering med fokus på effekter på det regionala kapitalförsörjningssystemet. Oxford Research genomför uppdraget i samverkan med Strategirådet och SA Policy Consulting.

För ytterligare informaton kontakta Ylva Grauers Berggren,  ylva.grauers@oxfordresearch.se