Oxford Research följeforskar projektet Rymd för innovation och tillväxt (RIT)

Oxford Research har fått i uppdrag av Luleå tekniska universitet (LTU) att följeforska projektet Rymd för innovation och tillväxt (RIT). Projektet syftar till att öka forsknings- och innovationssamverkan mellan akademi, näringslivet och andra aktörer i det innovationsstödjande systemet, och därmed bidra till smart, hållbar tillväxt i regionen.

RIT består av tre arbetspaket. Dessa är att etablera en centrumbildning inom rymdteknik på LTU i Kiruna; att genomföra kunskapsbyggande och gemensamma utvecklingsprojekt mellan rymdindustrin och akademin; samt att initiera ett innovationsstödsystem kring rymdbranschen för att tillvarata ny kunskap.

För mer information kontakta VD Ylva Grauers, ylva.grauers@oxfordresearch.se