Oxford Research har fått i uppdrag att stödja uppföljningen och utvecklingen av Samhällskontraktet.

Samhällskontraktet är ett avtal om fördjupat samarbete mellan Västerås Stad, Eskilstuna kommun, Region Västmanland och Region Sörmland inom områdena grundskola, hälso- och sjukvård, hållbar stadsutveckling och framtidens arbetskraft.

Oxford Research har fått i uppdrag av Mälardalens högskola att tillhandahålla stöd i utvecklingen av ett uppföljningssystem för Samhällskontraktet, och att agera processtöd avseende strömlinjeformning och utveckling av verksamhetsplaner och andra styrdokument och rutiner för Samhällskontraktet.

Uppdraget pågår fram till juni 2019.