Deltagande i europeisk studie över samhällskostnader som följer av arbetslöshet

Oxford Research har på uppdrag av det belgiska konsultbolaget IDEA Consult i Bryssel bidragit till en europeisk studie över de samhällskostnader som följer av arbetslöshet. Projektet som går under benämningen Cost of unemployment inkluderar både direkta och indirekta kostnader för samhället kopplat till arbetslöshet.

Oxford Research bistod IDEA Consult som landsexpert för Sverige och med vår kännedom om den svenska arbetsmarknaden. Rapporten är beställd av EU-kommissionen och kommer efter sammanställning presentera ett brett perspektiv kring kostnader för arbetslöshet inom EU.