Skolverket har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Oxford Research. Avtalet gäller analys- och utvärderingstjänster av Skolverkets insatser.

Förutom med Oxford Research har Skolverket tecknat avtal med sex andra företag. Oxford Research kommer i konkurrens med företagen att få lägga anbud på förfrågningar från Skolverket. Avtalet gäller i två år men kan förlängas, med ett år i taget, i ytterligare två år.

Oxford Research har stor erfarenhet av uppdrag om skola och utbildning – det nya ramavtalet är det tredje som Skolverket väljer att teckna med Oxford Research. Utöver för Skolverket har vi genomfört uppdrag för bland annat forskningsinstitutet Ifous, Nordiska ministerrådet och Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

För närvarande genomför vi bland annat en kartläggning av validering som genomförs av den kommunala vuxenutbildningen i Norrbottens kommuner.

– Ramavtalet innebär att vi får möjlighet att utöka vår redan gedigna erfarenhet av analys och utvärdering inom skola och utbildning. Vi vill ge Skolverket bästa förutsättningar att utforma det svenska skolsystemet, säger Ylva Grauers Berggren, vd för Oxford Research.

Skolverket är Sveriges nationella skolmyndighet med ansvar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad skola samt vuxenutbildning. Myndighetens uppdrag är att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning av hög kvalitet för alla barn och elever.