Oxford Research har fått i uppdrag av Västerås Science Park att genomföra en lärande utvärdering av deras program Smart4U.

Syftet med projektet, som har fått stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), är att öka tillväxten av små och medelstora företag, särskilt inom energi, hälso- och välfärd, automation och järnväg. Projektet ska skapa starkare samarbeten mellan olika branscher och sektorer. Uppdraget kommer att innefatta löpande rapportering, projektstöd och utvärdering.

Läs mer om Smart 4U här.

För mer information, kontakta gärna Sofia Avdeitchikova, sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se, +46(0)73 055 00 16