Löpande utvärdering av ESF-projektet "Smart Industri i Östra Mellansverige"

Oxford Research har fått i uppdrag att genomföra den löpande utvärderingen av ESF-projektet “Smart Industri i Östra Mellansverige” vars genomförande pågår under hela 2017. Projektet syftar till att skapa en modell för hur företag liksom branschen kan inventera och samverka kring kompetens och kompetensbehov med utbildningsväsendet.

Parallellt med ESF-projektet “Smart Industri i Östra Mellansverige” arbetar de regionala aktörerna även med Smart Industri inom ramen för regerings nyindustrialiseringsstrategi vars genomförande Tillväxtverket ansvarar för. Oxford research har tidigare fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av industrin och den industrinära tjänstesektorn som en del i ÖMS-regionens arbete med nyindustrialiseringsstrategin.

För mer information, kontakta gärna Mats Kullander,  mats.kullander@oxfordresearch.se  , +46 72 732 89 12