Oxford Research tecknar ett tvåårigt ramavtal med Strålsäkerhetsmyndigheten för genomförande av utvärderingar

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har ett samlat ansvar för säkerhet med avseende på strålning och kärnkraft. SSM är en expertmyndighet, utövar tillsyn och är ansvarig för beredskap och miljömål, bland annat. Hösten 2015 tecknar Oxford Research ett tvåårigt ramavtal med SSM för utvärdering av forskning finansierad av myndigheten. Oxford Research kommer bland annat att utvärdera finansiering till forskningstjänster och deltagande i internationella projekt.

För ytterligare information kontakta analytiker Hjalmar Eriksson hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se