Oxford Research kommer att bistå Nordiska Afrikainstitutet i framtagandet av en långsiktig strategisk plan för perioden 2017-2021.

Nordiska Afrikainstitutet (NAI) är ett centrum för samhällsvetenskaplig forskning om Afrika, med säte i Uppsala. Institutet är en svensk myndighet, men finansieras gemensamt av Sverige, Finland och Island.

Den strategiska planen ska befästa institutets mål, vision och aktiviteter för perioden 2017-2021, och bistå i intensifierade ansatser för att identifiera och diversifiera resursbasen. Strategin kommer även att fungera som ett kommunikationsverktyg internt och externt.

Uppdraget kommer att genomföras under augusti och september, huvudsakligen genom dokumentstudier och intervjuer med institutets ledning i Uppsala.

För mer information, kontakta Mats Kullander, mats.kullander@oxfordresearch.se, +46(0)72 732 89 12.