Uppdragsgivare: Tillväxtverket

Oxford Research har tillsammans med Ledningskonsulterna fått i uppdrag av Tillväxtverket att studera de åtta regionalfondsprogrammens långsiktiga effekter under den nuvarande programperioden med avseende på deras bidrag till förstärkning av regionernas konkurrenskraft. I effektutvärderingen läggs vikt vid att kartlägga regionalfondensprogrammens bidrag till strukturomvandling mot konkurrenskraftigare regioner samt dess strategiska påverkan på beslutsfattare och olika aktörer vad gäller entreprenörskap, näringslivsutveckling och innovation.

Uppdraget pågår fram till januari 2013 och delrapporteras i höst för Tillväxtverket och andra relevanta aktörer.