I en studie för Oxford Research har Ines Lukac, sociolog och transfeministisk aktivist, studerat asylprocessen för HBT-personer. Studien, som genomförts med stöd av RFSL, presenteras i en rapport som finns att ladda ner här.

De senast åren har debatten kring asylfrågor fokuserat på flyktingar från länder med allvarliga väpnade konflikter. Behovet av skydd för HBTQ-personer* kan däremot se mycket annorlunda ut, och omfatta både länder med rättighetskränkande lagstiftning, och länder som inte kan säkra tillräckligt skydd från förföljelser. I en studie för Oxford Research har Ines Lukac, sociolog och transfeministisk aktivist, studerat asylprocessen för HBT-personer. Studien sammanställer information om asylrätt och HBT-personers** asylprocess, samt studerar tre specifika fall.

Fallstudierna fokuserar på tre HBT-personer som har sökt asyl i Sverige, och deras erfarenheter från hemländerna på västra Balkan, Makedonien respektive Serbien. Kontrasten mellan internationell och svensk rätt, det svenska asylsystemet och fallstudiernas personliga historier belyser hur gällande rätt implementeras i Sverige.

Sverige har fått kritik av organisationen European Council for Refugees and Exiles (ECRE) för att hänvisa avslag till att ansökningar om asyl från vissa länder är uppenbart ogrundade, i praktiken att länderna skulle vara säkra. Studiens fallstudier belyser hur ett land som anses säkert kan upplevas av HBT-personer som kommer från västra Balkan, med förföljelser och en situation där de inte litar på skyddet, även om det finns lagar som ska skydda deras rättigheter.

Enligt gällande lagar och vägledande beslut ska den som utreder HBT-personers asylskäl också ha tillräcklig kompetens och inte ställa integritetskränkande frågor. Trots detta har de tre personer som har berättat sin historia fått steretypa frågor och frågor om sexuella praktiker. De beskrev också kränkningar och övergrepp från andra asylsökande under deras asylprocesser. Sammanfattningsvis visar detta på brister i konsekvens och kvalitet i behandlingen av HBT-personers ansökningar om asyl i Sverige, vilket kan innebära att asylsökande HBT-personer från till exempel västra Balkan inte får en rättssäker prövning av sitt skyddsbehov.

*Homo-, bi- och transpersoner, samt personer med en queer sexuell identitet eller könsidentitet. Används även som ett paraplybegrepp för fler minoritetsuttryck för sexualitet och könsidentitet.

**Studien omfattade endast exempel på homo-, bi- och transpersoner.

För mer information om rapporten är du välkommen att kontakta Ines
Lukac, en.esl@hotmail.com, +46 (0)73 300 23 09, eller analytiker Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se, +46 (0)72 732 89 17.