Oxford Research har fått i uppdrag av EU-kommissionen att genomföra en studie av programmet Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

I studien ingår att kartlägga civilsamhällets sammansättning i Sverige, Danmark och Lettland.

CERV är ett EU-program som syftar till att skydda och stärka de rättigheter och värden som skrivits in i EU-fördraget.

Syftet med studien är att bidra till utvecklingen av ett nytt ramverk för finansiering av civilsamhällesorganisationer. En kartläggning av civilsamhället i Sverige, Danmark och Lettland kommer att genomföras.

Uppdragsgivare är DG JUST, Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor. Uppdraget slutrapporteras i juni 2022.