Oxford Research utforskar lärlingsutbildningar och annat arbetsplatsbaserat lärande i Sverige på uppdrag av Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Lärlingsutbildning är ett politikområde som väcker stort intresse inom EU: två tredjedelar av EU-medlemsländerna har antingen lyft upp frågan i debatten eller planerar politikåtgärder före år 2020. Det finns därför ett stort behov av att kartlägga och utforska olika typer av lärlingsutbildningar och hur dessa kan utnyttjas för att möta utmaningar i samhället. Cedefop vill stödja medlemsländerna i deras arbete för högre kvalitet inom lärlingsutbildning och har därför beställt djupgående nationella fallstudier kring ämnet.

Oxford Research kommer att studera det svenska yrkesutbildningssystemet och speciellt lärlingsutbildningar. Fokus ligger på frågor som samverkan mellan lärosäten och företag, kvalitet och studieresultat, samt likheter och skillnader mellan lärlingsutbildning och gymnasieutbildning. Studien görs i samarbete med den italienska organisationen Fondazione Giacomo Brodolini.