Livslångt lärande i nordiska länder ska undersökas närmare i en studie av Oxford Research. Studien, som genomförs med stöd av Nordiska ministerrådet, ska kartlägga hur länder i Norden arbetar med livslångt lärande i dag, men också vilka kompetensbehov som följer av omställningen till ett hållbart samhälle.

Totalt har Oxford Research fått drygt 1,2 miljoner kronor för att genomföra studien, som förutom de nordiska länderna även omfattar de självstyrande områdena Färöarna, Åland och Grönland. I genomförandeteamet ingår medarbetare från Oxfords Research kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt en underkonsult från Island.

– Som en nordisk koncern känns det givet att ta sig an den här typen av uppdrag. Vi har även stor erfarenhet av att arbeta med frågor som rör framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjning, säger Louise Fabricius, senioranalytiker på Oxford Research, som leder studien.

Flera former för lärande

Livslångt lärande handlar om möjligheterna för arbetstagare att få kontinuerlig kompetensutveckling för att möta arbetsmarknadens behov. Det kan handla om utvecklingsmöjligheter inom det egna yrket, men också vidareutbildning för att kunna byta till yrken som arbetsgivare efterfrågar.

Det som kännetecknar det livslånga lärandet är att det sker efter att arbetstagaren har avslutat sina huvudsakliga studier. Kompetensutvecklingen kan dock ske både inom och utanför det formella utbildningssystemet.

“Komplext och intressant”

Oavsett form ökar behovet av livslångt lärande på grund av flera samtidigt pågående processer, enligt Louise Fabricius.

– Inte minst den gröna omställningen med krav på att utveckla hållbar infrastruktur och samhällssystem bidrar till det här behovet. Även demografiska förändringar och en fortsatt digitalisering påverkar den framtida kompetensförsörjningen, vilket gör det här området så komplext och intressant.

Studien inleddes i januari och kommer att pågå till och med årsskiftet.