Oxford Research genomför styrkepositionsanalys

Oxford Research har fått i uppdrag av Region Dalarna att genomföra en styrkepositionsanalys för Region Dalarna och Region Gävleborg. Analysen kommer undersöka styrkeområden i regionerna utifrån näringsliv, akademi, och prioriterade utvecklingsområden, och blir ett kunskapsunderlag för regionernas processer för smart specialisering. Den bygger bland annat vidare på Oxford Researchs analys av klusterorganisationer i regionerna.

“Vi tycker det ska bli väldigt spännande att ta ett lite bredare grepp än i vår senaste analys, och titta förutsättningslöst på vilka områden som har störst utvecklingspotential i regionerna. Det handlar om mer än att titta på nyckeltal för olika branscher – man måste analysera de funktionella värdekedjor som finns i det regionala näringslivet, och se var styrkeområden uppstår tvärs över branscher och sektorer” säger Johan Peck från Oxford Research.

Uppdragets genomförande bygger vidare på den metod Oxford Research utvecklat för styrkepositionsanalysen åt Region Örebro Län, där vi fortsätter bidra med kunskap för regionens utveckling.

För mer information, kontakta gärna Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se, +46(0)72 732 8917.