Gästhamnar och småskaligt boende i Skåne

Oxford Research har på uppdrag av Tourism in Skåne kartlagt gästhamnar och småskaligt boende i Skåne. Uppdraget syftade till att, utöver ge information om hur stora dessa två delsektorer inom turism är i Skåne, ge konkreta rekommendationer inför Tourism Skånes fortsatta arbete med att utveckla turismen i Skåne.
Kartläggningen av turistboenden med färre än nio bäddar i Skåne visar att få drivs på affärsmässiga grunder och att sektorns bidrag till turismbranschens totala omsättning i Skåne är låg.