Oxford Research har fått i uppdrag av Regionfördbundet Södra Småland att utvärdera TvärdraG - ett projekt som syftar till att sätta Södra Småland på kartan som en attraktiv region att både arbeta och bo i.

Projektet TvärdraG drivs av Regionförbundet Södra Småland. Det har som mål att öka inflyttningen till länet, öka stoltheten hos invånarna och öka samverkan mellan kommuner och  näringsliv. Genom projektet har man till exempel tagit fram varumärket Södra Småland, genomfört marknadsföring och lanserat en webbportal.

Oxford Researchs uppdrag är att utvärdera projektet och sammanställa lärdomar och slutsatser i en rapport. Utvärderingen kommer att undersöka aktiviteternas effektivitet och hur väl de har lyckats bidra till att uppfylla projektets mål. För att sätta projektet i ett större sammanhang genomför Oxford Research också en jämförande analys, där lärdomar hämtas från liknande projekt i Sverige och Norden. Förhoppningen är att Södra Småland ska kunna arbeta vidare med dessa frågor i framtiden. Därför kommer resultaten också att presenteras på ett lärseminarium.

Genom denna utvärdering får Oxford Research återigen möjligheten att arbeta med regional attraktivitet och utveckling.

För mer information kontakta analytiker Hjalmar Eriksson på hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se.