I slutet av april vann SA Policy Consulting Uminovas Innovations upphandling gällande utvärdering av fyra strukturfondsprojekt. Utvärderingen kommer att vara en löpande utvärdering av de fyra projekten; TINK-Tillväxtinkubatorn, Infortech Umeå, Biotech Umeå och Cleaner Growth. De olika projekten inledes mellan augusti 2015 och januari i år och kommer att pågå till senast december 2018.

Syftet med projekten är att skapa en mer attraktiv region för startups och entreprenörer i Umeå. Främsta fokusområdet är på företag inom clean tech, ICT och life science och projekten riktar sig främst till små och medelstora företag, lokala entreprenörer och företag samt studenter och forkare vid Umeå universitet.

Utvärderingens syfte är att säkerställa projektets kvalitet samt ge underlag till kommunikation av arbetets resultat. I projektet TINK och Cleaner Growth behövs löpande utvärdering under projektperioden och i övriga projekt behövs extern utvärdering vid återkommande tillfällen under projektperioden. Utvärderingen kommer att pågå från maj 2016 till senast mars 2019.

I och med att SA Policy Consulting blir en del av Oxford Research, kommer utvärderingen att ingå i Oxford Research arbete.

För mer information, kontakta Tove Jarl, tove.jarl@oxfordresearch.se.