Oxford Research ska ta fram en rapport för att följa upp arbetet med integration av nyanlända i Östergötland, på uppdrag av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Östergötland ingår i den regionala överenskommelsen Etablering i Utveckling 2020, tillsammans med länets kommuner, Region Östergötland, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för nyanlända kvinnors och mäns etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

Uppdraget går ut på att följa upp ett antal indikatorer inom bland annat arbetsmarknad, hälsa, boende och samhällsliv, för att få en bild av Överenskommelsens måluppfyllelse. Resultaten ska presenteras i en rapport som också pekar ut framtida utvecklingsområden.

För mer information, kontakta gärna Natalie Verständig, natalie.verstandig@oxfordresearch.se, 072-732 89 14