Smart specialisering har växt till ett centralt begrepp inom regional utveckling i både svenska och europeiska regioner. En viktig del i konceptet är att arbeta med lärande och följa upp processer och resultat. Oxford Research har nu fått i uppdrag av regionerna Dalarna, Gävleborg och Värmland att ta fram en uppföljningsmodell för smart specialisering i respektive region.

Regionerna Dalarna, Gävleborg och Värmland har alla arbetat med smart specialisering för att ta fram prioriteringar och strategier för det regionala tillväxt- och innovationsarbetet. Konceptet innebär att fokusera regionens insatser på centrala kunskaps- och näringslivsområden, och arbeta för förnyelse och innovation i regionalt viktiga branscher och sektorer.

Nu har regionerna, genom projektet ”Smart specialisering – starka företag i Norra Mellansverige”, anlitat Oxford Research för att under våren 2018 ta fram en uppföljningsmodell för arbetet. Uppföljning och utvärdering ingår som en integrerad del i smart specialisering – det utgör det sjätte och sista steget i de riktlinjer som tagits fram av Europeiska Unionen genom den så kallade Sevilla-plattformen. Oxford Research samarbetar med Nordiska ministerrådets forskningsinstitut Nordregio i uppdraget, för att på bästa sätt tillvarata båda organisationernas långa erfarenhet och gedigna kunskap inom regional utveckling.

Vi ser mycket fram emot att arbeta nära regionerna med denna viktiga fråga. Arbetet kommer bedrivas i dialog med regionala strateger och analytiker, och bland annat innefatta att utveckla uppföljningsmodellen, upprätta projektdatabaser, identifiera viktiga regionala indikatorer och strukturera en dialog med nyckelpersoner och intressenter i respektive region.