Oxford Research har fått i uppdrag av EU:s generaldirektorat för skatter och tullar att se över uppföljningsramverket för två finansieringsprogram inom unionens tull- och skattepolitik.

Programmen Customs och Fiscalis är EU:s generaldirektorat för skatter och tullars finansieringsprogram för att stötta policies inom ramen för tull- och skattepolitiken. Programmen har en samlad budget på 300-500 miljoner euro som bland annat finansierar IT-system för att enkelt och säkert kunna dela information mellan medlemsstater samt samverkansfora för nationella tjänstemän.

Ett gemensamt uppföljningsramverk för programmet togs fram 2014. Trots att uppföljningssystemet innebar ett steg i rätt riktning pekade Oxford Researchs halvtidsutvärdering på att programmet varit onödigt besvärligt och att det inte använts i tillräckligt stor utsträckning för ledning och beslutsfattande.

Syftet med det nya uppdraget är att utvärdera uppföljningsramverket och ta fram en ny version för perioden som följer efter 2020. Genomförandet består av skrivbordsstudier, benchmarking av andra uppföljningssystem och omfattande konsultation med berörda parter.

Uppdraget påbörjas i oktober 2019 och slutrapporteras i augusti 2020. Oxford Research ska i huvudsak assistera partnerföretaget Coffey International som leder uppdraget.