Oxford Research har fått i uppdrag att genomföra en studie om upphandlingsmetoder för tullkontrollsutrustning i EU. Studien har beställts av EU-kommissionens generaldirektorat för skatt- och tullfrågor och kommer att bidra till arbetet inom det nyligen instiftade samverkansprogrammet för tullutrustning.

Programmet, som har 1 miljard euro i budget, ska hjälpa EU:s medlemsstater att köpa in den senaste utrustningen och därmed se till att unionens yttre gränser omfattas av samma skyddsnivå. Syftet med studien är att identifiera framgångsrika metoder för upphandling och undersöka möjligheterna för gemensam upphandling av utrustning.

Gemensam upphandling inom EU används redan för bland annat mediciner och försvarsutrustning vilket ger en möjlighet att standardisera tillvägagångssätt för att uppnå gemensamma mål och öka värdet för skattebetalarnas pengar.

–  Även om tullunionen har funnits sedan 1968 upphandlar myndigheter i de enskilda länderna fortfarande kontrollutrustning helt separat. Det är utan tvekan nödvändigt under många omständigheter, men studien kommer att hjälpa till att ta reda på när gemensam upphandling skulle vara lämplig och ge rekommendationer så att detta kan bli verklighet, säger Bradford Rohmer, analytiker på Oxford Research, som leder studien.

Uppdraget för EU inleddes i januari och kommer att pågå till oktober 2023. Studien genomförs i samarbete med Wavestone, Intellera Consulting, Ipsos och Economisti Associati.