Oxford Research har tagit fram ett kunskapsunderlag om företags internationalisering och utrikesföddas kompetens.

På uppdrag av Tillväxtverket har Oxford Research tagit fram ett kunskapsunderlag om hur små och medelstora företag kan ta vara på utrikesföddas kompetens i sitt arbete med att bli internationaliserade.

Studien presenterades av Ylva Grauers och Johan Peck från Oxford Research den 14 november vid ett seminarium om integration, nyanlända och regionalt tillväxtarbete som anordnades av Tillväxtverket. Seminariet riktade sig till aktörer med regionalt utvecklingsansvar, och innehöll även presentationer från Kontigo och Migrationsverket.

Rapporten är publicerad av Tillväxtverket och finns att ladda ner här.

För mer information, kontakta gärna Johan Peck, johan.peck@oxfordresearch.se, +46 72 732 89 11.