Oxford Research har uppdragits att utvärdera den verksamhetsstödjande forskningsfinansieringen på Strålsäkerhetsmyndigheten. Utvärderingen kommer att genomföras med fokus på forskningens värdeskapande och tillämpning.

Oxford Research har uppdragits att utvärdera den verksamhetsstödjande forskningsfinansieringen på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I fokus för utvärderingen ligger myndighetens behov och värden från den verksamhetsstödjande forskningen, samt processen – från idé, via beslut och genomförande av forskningen, till användning av kunskaperna. Forskningsfinansieringen omfattar ungefär 80 miljoner kronor årligen, och innefattar såväl kortare som längre projekt, samt både riktade uppdrag och utlysningar. Mottagare för utvärderingen är Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsenhet och ledningsgrupp.