Oxford Research har fått i uppdrag av Jordbruksverket att utvärdera Landsbygdsnätverkets arbete med det nationella landsbygdsprogrammet under perioden 2014 till 2022.

Utvärderingen är en del av EU:s gemensamma process för att utvärdera medlemsländernas respektive landsbygdsnätverk.

Oxford Research har fått i uppdrag av Jordbruksverket att utvärdera svenska landsbygdsnätverkets arbete under perioden 2014 till 2022.

Utvärderingen ska belysa hur nätverkets arbete bedrivs i förhållande till uppsatta målsättningar om att öka intressenternas deltagande i nätverket, förbättra kvaliteten på landsbygdsprogrammens genomförande, informera om landsbygdsutvecklingspolitiken och finansieringsmöjligheter, samt att främja innovation.

Utvärderingen genomförs mellan augusti 2022 och juli 2023.

Vad är Landsbygdsnätverket?

Landsbygdsnätverket samlar över 120 aktörer som representerar olika intressen i svenska landsbygdsmiljöer. Målet är att skapa en hållbar utveckling i landsbygder och kustsamhällen genom att bland annat öka delaktigheten i landsbygdsutveckling, stärka genomförandet av landsbygdsprogrammet samt att främja innovationer.