Oxford Research har fått i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att utvärdera det nordiska arbetsmiljöarbetet inom the Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA).

Oxford Research fortsätter stärka sin roll som den ledande konsultbyrån inom arbetslivsfältet i Norden. För Nordiska Ministerrådets räkning har vi under våren och sommaren utvärderat en av dess myndigheter.

The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) har till uppgift att erbjuda nordiska och internationella aktörer inom arbetsmiljöområdet högkvalitativ utbildning och kan på så sätt sprida kunskap om hur arbetsplatser kan göras så hälsosamma som möjligt.

Oxford Researchs uppdrag är att utvärdera NIVA’s aktiviteter och ge rekommendationer om hur institutet kan behålla sin relevans och höga kvalitet även i framtiden.

För mer information kontakta senioranalytiker Mats Kullander på mats.kullander@oxfordresearch.se