Oxford Research har fått i uppdrag av Mälardalens Högskola att utvärdera samverkansprojektet "Samhällskontraktet".

År 2009 tecknade Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad ett avtal om fördjupad samverkan med syfte att med gemensamma krafter och resurser främja utvecklingen i regionen inom främst skola, omsorg och framtidens arbetskraft. Avtalet fick namnet Samhällskontraktet (SK). År 2013 förnyades avtalet för en ny fyraårsperiod, från 2014-2017, och landstingen i Sörmland och Västmanland gick in som nya parter. Avtalet är idag värt totalt 61 miljoner kronor.

Oxford Research kommer att utvärdera projektet under hösten och vintern 2016-2017.

För mer information, kontakta gärna Sofia Avdeitchikova, sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se