Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera Småland China Support, ett Shanghai-baserat kontor vars syfte är att underlätta kontakter och affärer mellan Småland och Kina genom att erbjuda råd och stöd till företag i Kalmar och Kronobergs län såväl som till kinesiska studenter som är intresserade av att studera på Linnéuniversitetet. Vi kommer att utvärdera den affärsmässiga delen av verksamheten, med fokus på vilken nytta den skapat för de företag, bransch- och klusterorganisationer som varit i kontakt med kontoret under 2015.

Syftet med uppdraget är undersöka huruvida programmålen uppnåtts, och bedöma vilket inflytande kontoret haft på möjligheterna för små och medelstora företag i regionen att göra affärer i Kina. Vi kommer också att undersöka hur programmet passar in i regionens överordnade målsättningar gällande regional utveckling i Kalmar och Kronobergs län, särskilt i förhållande till regionala prioriteringar, cirkulär ekonomi och hållbarhet samt smart specialiseringsstrategi.

Utvärderingen kommer att pågå under mars och april 2017.

För mer information kontakta gärna Mats Kullander, mats.kullander@oxfordresearch.se, +46 72 732 89 12