Under våren 2014 kommer Oxford Research att utvärdera satsningen Världsklass 2015.

Utvärderingen genomförs på uppdrag av Örnsköldsviks kommun och innebär en utvärdering av kommunens långsiktiga utvecklingsarbete Världsklass 2015. Utvärderingen kommer att fokusera på samverkan mellan olika aktörer samt titta på resultaten av de aktiviteter som har genomförts inom projektet. Den kommer även bli vägledande för hur Örnsköldsviks
utvecklingsarbete kommer att se ut efter 2015.

För mer information kontakta analytiker Hjalmar Eriksson på hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se.