Möjligheterna för näringslivsutveckling i Veberöd, efter att nya områden för bostäder och verksamheter pekats ut och pågatåg kommer till byn

Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun har gett Oxford Research i uppdrag att analysera möjligheterna för näringslivsutveckling i Veberöd, öst om Lund. Sydvästra Skåne är i snabb omvandling och har stark befolkningsutveckling, och i Veberöd ökar bostadsbyggandet och inflyttningen snabbt, och nya planområden har frigjorts för näringslivet.

Oxford Research ska därför i fem steg analysera potentialen för näringslivet i Veberöd:

  • En kartläggning av befintligt näringsliv
  • Intervjuer med nyckelpersoner
  • Geografisk analys av pendlingsområde och utveckling av kollektivtrafik, inklusive en möjlig utbyggnad av Simrishamnsbanan.
  • Lärdomar och erfarenheter från andra liknande orter
  • Veberöds styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Oxford Research är glada över att återigen få arbeta med näringslivsutveckling i Skåne, efter flera intressanta projekt i tillväxtregionen.