Sammanställning av arbetsmarknadsinitiativ på uppdrag av EU-kommissionen

Oxford Research har fått i uppdrag att agera underkonsult åt det italienska forskningsinstitutet Fondazione Giacomo Brodolini (FGB) i projektet “WEESP – Web tools for Evaluated Employment Service Practices”. Projektet sker på uppdrag av EU-kommissionen (generaldirektoratet för sysselsättning) och FGB ingår i ett konsortium tillsammans med danska Danish Technological Institute and brittiska Alphametrics Ltd.

Projektet syftar till att sammanställa information om utvärderade eller uppföljda arbetsmarknadsåtgärder och liknande initiativ som utförts av Arbetsförmedlingar samt icke-statliga organisationer i EU:s 27 medlemsstater. I projektet agerar Oxford Research landexpert för Sverige. Oxford Research kommer att fördjupa sig i åtta åtgärder/initiativ, bland annat Kunskapslyftet, Arbetstorget för erfarna, Interpraktik och Nystartsjobb. Resultatet kommer att offentliggöras i ett webbverktyg på EU-kommissionens hemsida som syftar till att stödja ömsesidigt lärande och ge information till beslutsfattare.