Oxford Research kartlägger samverkan kring yrkeshögskolan med koppling till regional kompetensförsörjning.

Oxford Research har på uppdrag av Region Halland kartlagt samverkan kring yrkeshögskolan runtom i Sverige. Utbildningar inom yrkeshögskolan har nära anknytning till arbetslivet och är ett viktigt led i arbetet med att åstadkomma en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.

Kartläggningen, som genomfördes genom semi-strukturerade intervjuer och dokumentstudier, inkluderar centrala samverkansinitiativ inom yrkeshögskolan vad gäller bakgrund, organisation, omfattning, framgångar och svårigheter. I sin helhet blir studien ett kunskapsunderlag i Region Hallands arbete kring yrkeshögskolan som syftar till att stärka regionens kompetens, tillväxtförutsättningar och konkurrenskraft.

För mer information kontakta analytiker Caroline Holmgren, caroline.holmgren@oxfordresearch.se