Oxford Research utvärderar projektet YFI för Stockholms stad

Stockholms Stads arbetsmarknadsförvaltning har de senaste åren bedrivit ett aktivt utvecklingsarbete för att uppnå en snabbare etablering på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikesfödda. Detta har landat i ett pedagogiskt utvecklingsprojekt för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända att komma i arbete.

Projektet YFI (Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för vuxna invandrare) är ett unikt projekt som handlar om att utveckla en form för kombinerad språk- och yrkesutbildning. Målet är att ta fram ett arbetssätt där andraspråkslärare och yrkeslärare samarbetar från första dagen i utbildningen.

Just nu finns tre yrkesutbildningar att välja mellan: kockutbildning, byggutbildning samt undersköterskeutbildning. YFI finansieras av Stockholms stad och Europeiska Socialfonden. Samverkan sker också med en rad branschföretag inom byggbranschen, restaurangbranschen och inom äldreomsorgen.

Här kan du se en webbfilm från arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons besök hos Åsö vuxengymnasium och YFI.

För mer information, kontakta gärna Caroline Romanov, caroline.romanov@oxfordresearch.se, +46(0)72 732 89 18.